Main Menu

SWEDEN – Imam who wants to kill homosexuals was invited to mosque in Sweden

 

Imam Farrokh Sekaleshfar, as noted in connection with reporting on last weekend’s terrorist attack in Orlando, was invited last year to the Imam Ali Center in Järfälla

The disclosure of Sekaleshfars visit to Sweden was made last Thursday by the Sweden Iranian author and journalist Nima Dervish. Avslöjandet har publicerats på hans blogg. The disclosure has been published on his blog.

Sekaleshfar har uppmärksammats för sina homofientliga uttalanden där han anser att homosexuella ska straffas med döden. Sekaleshfar has attracted attention for its gay hostile statements in which he believes that homosexuals should be punished with death. I en videobandad predikan från 2013 säger han att det är “barmhärtigt” att döda homosexuella. In a video taped sermon in 2013, he says that it is “merciful” to kill homosexuals.

Det är “barmhärtigt” att döda homosexuella säger imam som bjöds in till Orlandomoské It is “merciful” to kill homosexuals says imam who was invited to Orlando Mosque

När SVT ringer upp moskén i Järfälla för att fråga om besöket heter det att de inte känt till uttalandena riktat mot muslimer. When SVT calling Mosque in Järfälla to inquire about the visit it is said that they were not aware of the statements directed against Muslims.

– Nej, vi hade ingen aning om hans föreläsning på universitet. – No, we had no idea of his lecture at the University. Jag fick reda på det efter attacken i Orlando, när en bekant berättade det för mig, säger den muslimske församlingens talesman Akil Zahir. I found out about it after the attack in Orlando, when an acquaintance told me, says the Muslim Assembly spokesman Akil Zahir.

Dervish är kritisk till moskéns bortförklaringar eftersom videoklippet från föreläsningen, som har rubriken “Islam and homosexuality”, legat i Farrokh Sekaleshfars egen Youtubekanal sedan våren 2013. “En kanal som det inte är orimligt att anta att man följer om man anser att han ger ‘lärorika föreläsningar'”, skriver hon. Dervish is critical to the mosque excuses because the video clip from the lecture, entitled “Islam and homosexuality”, has been in Farrokh Sekaleshfars own Youtube channel since the spring of 2013. “A channel that it is not unreasonable to assume that you follow if one considers that he gives’ educational lectures, ‘ “she writes.

Den sverigeiranska journalisten avslöjar dessutom att moskén även bjudit in den radikale imamen Hamza Sodagar. The Sweden Iranian journalist reveals that the mosque also invited the radical cleric Hamza Sodagar. I ett videoklipp från 2010 säger Sodagar att homosexuella ska bestraffas på ett av följande fyra sätt; In a video clip from 2010 Sodagar says that homosexuals should be punished in one of four ways; få huvudet avskuret, bli uppbrända, bli utkastade från en klippa eller få en vägg nedriven över dem. get your head cut off, being burned, be thrown off a cliff or get a wall torn down over them